मूतखडा किंवा किडनी स्टोन in Marathi

Home/Tag:मूतखडा किंवा किडनी स्टोन in Marathi

मुतखडा कसा होतो? कारणे, व उपचार (Kidney Stone in Marathi)

पाणी अगदी कमी पिणे अथवा पातळ पदार्थ कमी घेण्याने मुतखडा(Kidney [...]

मूतखडा किंवा किडनी स्टोन झालाय हे कसे ओळखाल?

मूतखडा किंवा किडनी स्टोन (Kidney Stone) हा सामान्य आजार वाटला [...]

Go to Top